“Sentim la necessitat de donar resposta a les inquietuds dels jovents”

//“Sentim la necessitat de donar resposta a les inquietuds dels jovents”

Fòrum Imagina tornarà a realitzar un nou Campus d’Emprenedors dirigit a joves.

Rafael Aguilera, president de Fòrum Imagina i formador del Campus d’Emprenedors ens explica el motiu de la tornada d’aquest format per emprenedors tan interessant.

“Sentim la necessitat de donar resposta als joves sobre les seves diferents inquietuds i aspiracions com a persones i professionals del nostre futur. També desitgem donar l’oportunitat de què puguin crear i orientar-los en l’àmbit de l’educació emprenedora”.

Per tant, Fòrum Imagina contribueix en la potenciació del talent juvenil, el desenvolupament i l’estimulació de les habilitats personals i professionals d’aquests, i així desenvolupar la capacitat emprenedora.

  Muhammad kalisch haben beim liboriforum in paderborn den interreligiösen dialog bachelorarbeit schreiben lassen diskutiert

2019-07-09T18:06:44+00:00