Serveis dels nostres emprenedors

/Serveis dels nostres emprenedors
Serveis dels nostres emprenedors 2018-04-11T16:17:05+00:00

Serveis dels nostres emprenedors

Ariadna De León

Freak Creator

Per més informació d’aquest emprenedor enviar un correu a info@forumimagina.com  amb el nombre de referència.
Nombre de referència: 500
Per més informació d’aquest emprenedor enviar un correu a info@forumimagina.com  amb el nombre de referència.
Nombre de referència: 501

Quantum Quasar System

Gl – Q

Per més informació d’aquest emprenedor enviar un correu a info@forumimagina.com  amb el nombre de referència.
Nombre de referència: 502
Per més informació d’aquest emprenedor enviar un correu a info@forumimagina.com  amb el nombre de referència.
Nombre de referència: 503

Rosermartínez

Per més informació d’aquest emprenedor enviar un correu a info@forumimagina.com  amb el nombre de referència.
Nombre de referència: 504
De acuerdo con lo que se establece en la LO 15/99 y RD 94/99 en materia de protección de datos de carácter personal y en la Ley 34/02 en materia de comercio electrónico, les informamos que los datos que figuran en esta hoja están incluidos en un fichero automatizado y solo se destinarán para ofrecerles información de nuestras actividades y servicios. Podrán hacer uso del derecho de acceso, rectificación o cancelación de estos datos, enviando un escrito a la dirección c/Santa Llogaia 30 – 17600 Figueres, o bien en la dirección de correo electrónico info@iconsl.com
D’acord amb el que s’estableix en la Ll. O. 15/99 i RD 94/99 en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a Llei 34/02 en matèria de comerç electrònic, els informem que les dades que figuren en aquest full estan incloses en un fitxer automatitzat i només es destinaran a oferir-los informació de les nostres activitats i serveis. Poden fer us del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades enviant un escrit a l’adreça carrer Santa Llogaia 30 – 17600 Figueres, o bé a l’adreça de correu electrònic  info@iconsl.com