Política de privacitat

/Política de privacitat
Política de privacitat 2019-11-27T08:22:39+00:00

Política de privacitat

FÒRUM IMAGINA, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de FÒRUM IMAGINA. pugui

1) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari

2) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari

3) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web, o bé

4) realitzar totes aquelles activitats pròpies de FÒRUM IMAGINA aquí ressenyades,

FÒRUM IMAGINA informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a FÒRUM IMAGINA perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de FÒRUM IMAGINA que puguin ser de l’interès del usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il•lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de FÒRUM IMAGINA, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, FÒRUM IMAGINA es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@forumimagina.com o una carta a C. Santa Llogaia, 30 – 17600, Figueres.